Enkel op afspraak   –   Ontdek onze workshops   –   Volg ons op onze sociale media

Privacy

Salon | Producten | Webshop
 
 
BTW NR: BE 0645.862.919
IBAN: BE81 6528 4449 5624
BIC: BBRUBEBB
 

Bellisabeauty.be is een website geregistreerd op naam van Lisa Pollez in België onder het BTW nummer BE 064 5862 191. De hoofdzetel is gelegen te Oudenaardsestraat 85, 9660 Brakel.

Wij zijn commercieel actief op www.bellisabeauty.be.

In deze Privacy Policy betekenen de verwijzingen naar “u” elke persoon die ons of de website gegevens verstrekt. Bellisa Beauty hecht veel belang aan de privacy van de gebruiker van haar website en respecteert daarom de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens. Wij zullen enkel maar informatie verzamelen wanneer dat voor ons noodzakelijk en relevant in de communicatie naar u toe.

De website is vrijblijvend te bezoeken en daarbij kan u informatie raadplegen zonder het doorgeven van persoonlijke gegevens.

Bellisa Beauty (Lisa Pollez) verzamelt de door u verstrekte persoonlijke gegevens en behandelt ze in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998. Hierin wordt rekening gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. De gegevens worden behandeld als vertrouwelijke informatie en worden noch uitgewisseld, noch verhuurd, noch verkocht aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

De informatie wordt verzameld met oog op:
– het verstrekken van de door uw gevraagde informatie.
– marketingdoeleinden (klantenvoordelen, direct mail, opiniepeilingen…)

Cookies

De website kan gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op de harde schijf van uw computer bewaard worden. Deze bevatten geen persoonlijke informatie, maar dienen om jouw volgend bezoek aan onze site te vergemakkelijken. U kan het gebruik van cookies uitschakelen in uw browserinstellingen. Hou er wel rekening mee dat daardoor het bezoek aan deze website minder vlot kan verlopen.

Uw persoonsgegevens

U kan uzelf, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Daartoe kan u zich schriftelijk richten tot Bellisa Beauty, Oudenaardsestraat 85 te 9660 Brakel of info@bellisabeauty.be

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. U kan op elk ogenblik vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van Bellisa Beauty verwijderd worden. U kan zich hiervoor wenden tot info@bellisabeauty.be.

Door de website te gebruiken, aanvaardt u de op dat ogenblik geldige privacybeleid en gebruikersvoorwaarden. Bellisa Beauty behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik dit privacybeleid te wijzigen, aan te passen of te vervangen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is aldus raadzaam deze privacyverklaring regelmatig na te lezen.

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 van de AVG/GDPR.

Deze privacyverklaring valt onder de Belgische wetgeving.
Meer informatie over de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995, vindt u terug op http://www.privacy.fgov.be.

Nieuwsbrieven

Op onze website heeft u de mogelijkheid zich in te schrijven op één of meerdere nieuwsbrieven. Uw gegevens worden nooit gedeeld met derden tenzij wij daarvoor uw voorafgaande toestemming hebben ontvangen. U kan zich te allen tijde uitschrijven door een uitschrijfverzoek naar info@bellisabeauty.be te sturen of door op de link ‘uitschrijven’ te klikken, die u onderaan elke email vindt.